elchemco

Sylgard 182 a Sylgard 184 - silicone elastomers

silikonové kaučuky Dow Corning pro elektroniku
a pro 3D tisk DLP Digital Light Processing

optická čočka - lupa vyrobená ze silikonového kaučuku Sylgard  184 a forma vyrobená ze silikonu fotovoltaický PV panel zalitý Sylgardem

Popis Sylgardu

Sylgard 182 a 184 jsou čiré, středně viskózní kapalné silikony, které byly vyvinuty pro zalévání a zapouzdřování desek plošných spojů a jiných elektronických sestav. Obě složky Sylgardu jsou navrženy tak, aby šly snadno smíchat v poměru 10:1, vzniklá směs má nízkou viskozitu a snadno i za normálního tlaku teče a zatéká i pod drobné elektronické součástky. U náročných dílů je možno použít vakuové zalévání.Použitelný i na desky plošných spojů SMD se součástkami SMT a pájených olovnatými SnPb i bezolovnatými, leadfree, pájkami při pájení na vlně, reflow technologií či při pájení v parách.

Rozdíly v rychlosti vytvrzování mezi dvěma produkty dávají možnost flexibilního výběru. Sylgard 182 může být vytvrzován při minimální teplotě 65 °C, zatímco Sylgard 184 vytvrdne při pokojové teplotě (25 °C). Vytvrzení obou produktů může být zkráceno zvýšením teploty maximálně do 150 °C. Tyto elastomery se vytvrzují bez vývinu tepla konstantní rychlostí bez ohledu na tloušťku nebo stupeň prostorového omezení a bez vedlejších produktů.

Použití Sylgardu

Charakteristické znaky Sylgardu

Sylgard 184 a Sylgard 182 - souhrn vlastností těchto silikonových zalévacích kaučuků

 

Sylgard 182

Sylgard 184

Stav při dodání

   

Viskozita základní složky při 25 ° C, [mPas]

5 500

5 500

Směšovací poměr, hmotově

10:1

10:1

Viskozita, okamžitě po přidání vytvrzovacího činidla, [mPas]

4 000

4 000

Doba použitelnosti1 při 25 ° C

(po přidání 10% vytvrzovacího činidla), [hod]

8

2

Po vytvrzení, 4 hodiny při 65 ° C

   
 

Barva

čirá

čirá

ASTM D 2240

Tvrdost měřená duroskopem, Shore A

40

40

ASTM D 412

Mez pevnosti v tahu , [MPa]

6.2

6.2

ASTM D 412

Poměrné prodloužení , [%]

100

100

ASTM D 624

Pevnost v roztržení, čelist B [kN/m]

2.7

2.7

ASTM D 702

Specifická hustota při 25 ° C

1.05

1.05

 

Objemový koeficient teplotní roztažnosti, [1/K]

9.6x10-4

9.6x10-4

 

Tepelná vodivost, [W/m.K]

0.146

0.146

MIL-I-6923G

Odolnost vůči teplotnímu šoku

( -55 ° C až +155 ° C )

vydrží 10 cyklů

vydrží 10 cyklů

 

Ztráta hmotnosti, [%]

   
 

po 96 hodinách při 200 ° C

1.6

1.6

 

po 1000 hodinách při 200 ° C

3.2

4.0

1 Doba potřebná pro zdvojnásobení viskozity směsi s katalyzátorem při 25 ° C

Typické vlastnosti

 

Sylgard 182

Sylgard 184

Stav při dodání

   

Viskozita základní složky při 25 ° C, [mPas]

5 500

5 500

Viskozita, okamžitě po přidání vytvrzovacího činidla, [mPas]

4 000

4 000

Směšovací poměr, hmotově

10:1

10:1

Doba použitelnosti1 při 25 ° C

(po přidání 10% vytvrzovacího činidla), [hod]

8

2

Po vytvrzení, 4 hodiny při 65 ° C

   
 

Barva

čirá

čirá

ASTM D 2240

Tvrdost měřená duroskopem, Shore A

40

40

ASTM D 412

Mez pevnosti v tahu , [MPa]

6.2

6.2

ASTM D 412

Poměrné prodloužení , [%]

100

100

ASTM D 624

Pevnost v roztržení, čelist B [kN/m]

2.7

2.7

ASTM D 702

Specifická hustota při 25 ° C

1.05

1.05

 

Objemový koeficient teplotní roztažnosti, [1/K]

9.6x10-4

9.6x10-4

 

Tepelná vodivost, [W/m.K]

0.146

0.146

MIL-I-6923G

Odolnost vůči teplotnímu šoku

( -55 ° C až +155 ° C )

vydrží 10 cyklů

vydrží 10 cyklů

 

Ztráta hmotnosti, [%]

   
 

po 96 hodinách při 200 ° C

1.6

1.6

 

po 1000 hodinách při 200 ° C

3.2

4.0

ASTM D 570

Absorpce vody, po 7 dnech ponoření při 25 ° C, [%]

<0.10

<0.10

ASTM D 746

Bod lámavosti, [ °C]

<-70

<-70

ASTM D 1218

Index lomu

1.430

1.430

 

Radiační odolnost, zdroj Kobalt 60, [M Gy] 2

stále použitelný po expozici 2 Mega Gray; a křehký po 5 Mega Gray

stále použitelný po expozici 2 Mega Gray; a křehký po 5 Mega Gray

ASTM D 635

Hořlavost

samozhášecí

samozhášecí

Elektrické vlastnosti

   
   

Sylgard 182

Sylgard 184

   

Tvrzeno3

Stárnutí4

Tvrzeno3

Stárnutí4

ASTM D 149

Elektrická pevnost, [kV/mm]

22

24

22

24

ASTM D 150

Permitivita, 100 Hz

2.70

2.65

2.75

2.65

 

100 kHz

2.70

2.65

2.75

2.65

ASTM D 150

Ztrátový faktor, 100 Hz

0.001

0.001

0.001

0.001

 

100 kHz

0.001

0.001

0.001

0.001

ASTM D 257

Objemový měrný odpor, [ohm.cm]

2.0x1015

2.0x1015

1x1015

2.0x1015

1 Doba potřebná pro zdvojnásobení viskozity směsi s katalyzátorem při 25 ° C 2 M Gy (Mega Gray) = Mega Radx10 1/4

3 Vytvrzováno 4 hod při 65 ° C 4 Tepelné stárnutí, 1 000 hodin při 200

 

 

Silikony pro elektroniku

Zapouzdřování desek tištěných spojů pro měřící přístroje pro prostředí s nebezpečím výbuchu s čirým elastomerem Sylgard 182 od Dow Corning

Přední světový výrobce měřicích a řídicích přístrojů

Přístroje pro měření pH vyráběné firmou Yokogawa Electrofact B.V. se dodávají také ve verzi odolné výbuchu pro nebezpečné prostředí s palivy, těkavými kapalinami, chemikáliemi. Yokogawa Electrofact B.V. je evropská filiálka Electric Corporation, jedné ze tří největších společností v této specializované oblasti na světě.

Sylgard elastomer nahrazuje polyuretan

Před 7 nebo více lety byl dvousložkový polyuretanový materiál používaný k zapouzdřování tištěných spojů těchto přístrojů nahrazen čirým silikonovým elastomerem Sylgard 182 od Dow Corning. Výrobní ředitel Yokogawa Electrofact J.Manschot říká: “Původní důvod pro změnu byl ten, že jedna ze dvou složek polyuretanu vyvíjela plyn, který byl nebezpečný zdraví. Ovšem zjistili jsme také, po několika počátečních problémech s adhezí, které byly vyřešeny základním nátěrem doporučeným Dow Corning, že se se silikonovým elastomerem snadněji pracuje. A navíc má vynikající izolační vlastnosti, které jsou absolutně podstatné pro přístroj na měření pH.”

Jednoduše se aplikuje, zůstává čirým a snadno opravitelný

Deska tištěných spojů se vloží do formy a elastomer Sylgard 182 po odvzdušnění ve vakuové komoře se na ně jednoduše nalije. Vytvrdí se do tvaru čtvercového rovnoměrného a průsvitného balíčku, snadno vytažitelného z formy. Pohled, který poskytuje na desku s tištěnými spoji, zůstává jasný po celou dobu a umožňuje vizuální inspekci.

Údaje uvedené v tomto Datalistu jsou založeny na současných znalostech a zkušenostech. Vzhledem k množství různých vlivů při zpracování a aplikaci tohoto produktu je však na odpovědnosti uživatele, aby si sám provedl testy a zkoušky a ověřil vhodnost použití tohoto materiálu a správný způsob aplikace v uživatelových konkrétních podmínkách.


ELCHEMCo - úvodní stránka - kontakty